TNO

Ervaringen van deelnemers | TNO afdeling Analytical Sciences

TNO voert onderzoek uit dat gericht is op concrete toepassingen bij het bedrijfsleven en de overheid. Daarnaast is TNO een belangrijke partner voor de overheid en publieke sectoren op het gebied van de (gezondheids)zorg en arbeidsvraagstukken. De Business Unit Quality and Safety ontwikkelt analyse methodes voor onder meer onderzoeken over voeding, geneesmiddelen en chemicaliën.

Workshops

Sabina Bijlsma, projectleider, en Carina Rubingh, (bio)statisticus, beide werkzaam bij de afdeling Analytical Research, volgden de workshops Effective Writing en Report Writing bij Interlingua: “In de training Effective Writing leerden we vooral veel over de Engelse grammatica. Met de structuur en opbouw van teksten en rapporten waren we al bekend en in de training werd daar ook rekening mee gehouden. Tijdens Report Writing zijn die grammatica lessen herhaald en verder uitgediept.”

Schrijven in het Engels

“Het grammaticale Engels dat in wetenschappelijke literatuur wordt gebruikt, bestaat uit lange, samengestelde zinnen,” vertelt Carina Rubingh. “In het Nederlands gebruiken we juist vaker kortere zinnen of opsommingen. Het gebruik van tijden en voorzetsels in het Engels is ook anders.” De groep cursisten was gevarieerd, met deelnemers uit diverse branches, sommigen met vele jaren internationale ervaring en anderen net begonnen in een internationale functie.

Sabina Bijlsma: “Ondanks het verschil in ervaring, kwamen we allemaal dezelfde valkuilen tegen bij het schrijven in het Engels, wat de training nog leerzamer maakte. Van te voren denken we beter na over de woordkeuze en zinsopbouw en we overleggen ook vaker over de juiste stijl. We zijn nu veel kritischer op onze teksten.”

Internationale publicaties

Met projectteams binnen TNO schrijven Sabina Bijlsma en Carina Rubingh regelmatig artikelen over bijvoorbeeld de statistische analyse van metabolomics data (verstoringen in de stofwisseling). Een voorbeeld hiervan is een studie naar obesitas. Deze artikelen verschijnen in wetenschappelijke tijdschriften en op websites. Sabina Bijlsma licht toe: “Wanneer we een artikel indienen, bepaalt een internationaal panel van experts, bijvoorbeeld samengesteld uit statistici en biologen, of het geschikt is voor de doelgroep. Zij sturen ons dan een beoordelingsrapport met daarin aanpassingen om door te voeren voor publicatie.”

“Daarom is het zo belangrijk dat we deze artikelen in correct academisch Engels schrijven,” stelt Carina Rubingh, “met deze publicaties informeert TNO betrokkenen in Nederland en daarbuiten over de laatste ontwikkelingen op haar kennisgebieden.”

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes
Welkom! Per 1 oktober 2020 gaat Interlingua door als Language Partners.
Klik om door te gaan naar de website van Language Partners.
Doorgaan
+