ECN

ECN ontwikkelt hoogwaardige kennis en technologie voor de transitie naar een duurzame energiehuishouding. Om dat te bereiken richt ECN zich op de kennis- en informatiebehoefte van de overheid, nodig om het energie-, milieu- en technologiebeleid te voeren. ECN is ook partner van het bedrijfsleven bij de ontwikkeling en toepassing van technologie van belang bij duurzame energiehuishouding. Verder werkt ECN intensief samen met Nederlandse en buitenlandse universiteiten en kennisinstellingen; ECN richt zich niet alleen op onderzoek en ontwikkeling maar ook op toepassing van technologie.

Mensen uit alle windstreken

Bij ECN werken mensen uit alle windstreken. Deze internationale bemensing van ECN heeft ook invloed op de werkzaamheden van de medewerkers die zich bezig houden met de kwaliteit, de veiligheid en het milieu. Omdat er veel belang wordt gehecht aan eenduidige communicatie van deze materie, heeft ECN Interlingua gevraagd een training Technisch Engels op maat te verzorgen. Wij spraken met Jos Schrover, hoofd afdeling Kwaliteit, Veiligheid en Milieu (KVM).

Tweetaligheid kostbaar

“Het doel is de investering in tijd en geld terug te brengen die nu nodig is voor de tweetaligheid binnen ECN,” vertelt Jos Schrover. “Niet alleen zijn alle voorschriften tweetalig – Nederlands en Engels – maar ook de instructies hierover moeten in het Engels verzorgd worden. Hoe minder tweetaligheid des te minder kosten en ruis.” Hij verwacht dat de dominante voertaal binnen ECN op termijn Engels zal worden.

Begrijpen en begrepen worden

“Meer dan eens per week geven wij instructies en presentaties over veiligheid en milieu; daarnaast lichten wij de procedures toe van het doen van onderzoek voor divers, internationaal, steeds wisselend gezelschap. Hierbij is het van belang correct antwoord te geven op vragen – vaak na check of de vraag goed begrepen is – en op die interactie te kunnen anticiperen,” aldus Schrover. Vergroten van de taalvaardigheid was dan ook de nadrukkelijke trainingsvraag, met onderwerpen als juiste zinsconstructie, vaktaal en het stellen van controlevragen. Door meer te kunnen spelen met het Engels kan men beter rekening houden met iedere doelgroep.

Zelfvertrouwen en gemak

“Een stijgende lijn in zelfvertrouwen en gemak is zichtbaar bij alle instructeurs. Iedereen is nu beter geoutilleerd; het maakt gewoon niet meer uit wie er beschikbaar is voor een instructie,” concludeert Schrover. “Dit geldt ook voor het schrijven van rapporten en notulen, wat met meer gemak gebeurt. Men kent meer vaktermen en weet de zinsconstructies te gebruiken passend bij de diverse doeleinden en lezers. Door alles direct in het Engels te schrijven kan de vaardigheid beter op peil blijven.”

Tijdwinst en bevordering eenduidige communicatie

Aantoonbare effecten op de business heeft de training zeker. “Veel instructies en presentaties worden nu in het Engels gegeven. Het instructiewerk gebeurt gemakkelijker en met minder ruis,” aldus Jos Schrover. “Het werkoverleg is nu ook in het Engels; de ‘minutes’ moeten in het Engels worden geschreven. Kortere klap dus: Tijdwinst en eenduidige communicatie!” En de rapporten hoeven maar eenmaal worden geschreven. Er komt geen commentaar op het taalgebruik; er is juist veel waardering voor het feit dat de rapportage in het Engels gebeurt. Goede pers voor de afdeling KVM!

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes
Welkom! Per 1 oktober 2020 gaat Interlingua door als Language Partners.
Klik om door te gaan naar de website van Language Partners.
Doorgaan
+