Zakelijk Frans: effectief schrijven

Doelgericht en snel Franse teksten schrijven
  • Schrijf adviserend en overtuigend een zakelijke tekst
  • Breng op een juiste manier structuur aan in Franstalige teksten en rapportages
  • Hanteer de juiste spelling en grammatica in zakelijke teksten
  • Breid uw professionele vocabulaire verder uit

Beschrijving

Duidelijk en professioneel overkomen op papier is noodzakelijk in het zakenleven. Helaas kost het schrijven van goede Franse teksten u vaak veel tijd en inspanning. Na afloop van deze training bent u in staat om snel en efficiënt zakelijke en commerciële teksten in het Frans op te stellen in de vorm van brieven, inhoudelijke e-mails en voorstellen. Verder past u de juiste structuur toe in en u formuleert goed leesbare teksten. Daarbij wordt u behendig in het bepalen van stijl en toonzetting. U leidt de ontvanger met gemak door uw Franstalige teksten. Resultaat: niet alleen tijdwinst maar vooral een heldere communicatie.

Doelgroep

Medewerkers, werkzaam in het bedrijfsleven of bij de overheid, die regelmatig in het Frans corresponderen of Franstalige teksten schrijven.

Inhoud

De inhoud van de training wordt in overleg bepaald en afgestemd op het niveau, de doelstellingen en leerwensen van de deelnemer(s). Mogelijke onderwerpen zijn:

  • stijl: helder en compact schrijven in het Frans, aantrekkelijk en lezersgericht formuleren, adviserend en overtuigend schrijven;
  • inhoud en opbouw: verzamelen en structureren van gegevens, structuur aanbrengen in teksten en rapportages;
  • vocabulaire: formeel en informeel taalgebruik, valkuilen, het gebruik van afkortingen, openings- en slotzinnen, professionele woordenschat;
  • grammatica: grammaticaal juiste formuleringen, zinsbouw, woordvolgorde, werkwoordstijden, bijvoeglijk naamwoord en bijwoord, voorzetsels, gebruik van actieve zinnen.
^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes