Financieel Frans

Professioneler communiceren met uw internationale collega’s
 • Stel correct en efficiënt Franstalige financiële stukken op
 • Presenteer en beschrijf vloeiender en met meer zelfvertrouwen cijfers en resultaten
 • Voer met meer gemak een zakelijk gesprek
 • Breid uw financiële vocabulaire verder uit

Beschrijving

Door de toenemende internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven komt u als financieel specialist steeds meer in aanraking met Franstalige relaties. Een goede beheersing van het financiële jargon in de Franse taal is daarom een must als u voorop wilt blijven lopen in uw vak! Deze vakgerichte training, gericht op het vocabulaire van de financial, helpt u om op een professionele wijze effectief te communiceren met uw internationale zakenrelaties en collega’s.

Het doel van deze training is het verbeteren van uw spreek- en schrijfvaardigheid in zakelijke contacten met Franstalige gesprekspartners. De training is nadrukkelijk gericht op de communicatie binnen het financiële vakgebied.

Doelgroep

Deze training is bestemd voor financiële professionals, zoals administrateurs, controllers, accountants en financieel directeuren die regelmatige contact met Franstalige klanten, collega’s, leveranciers of partners onderhouden.

Inhoud

De inhoud van de training wordt in overleg bepaald en afgestemd op het niveau, de doelstellingen en leerwensen van de deelnemer(s). Mogelijke onderwerpen in het programma zijn:

 • professioneel vocabulaire: algemene woordkennis, vakterminologie (financieel, controlling, fiscaal, fusies & overnames, wetgeving en zakelijk taalgebruik);
 • algemene en zakelijke gesprekken: beschrijven van persoonlijke en zakelijke achtergronden, social talk;
 • vergaderen: vragen stellen, het uiten van instemming en twijfel, diplomatiek je mening geven, het ergens sterk mee eens of oneens zijn, de gebeurtenissen op een rijtje kunnen zetten;
 • schrijven: stijl en structuur van een internationale brief of een rapport, aanhef en opening, slotzinnen en ondertekening, stijl en spelling, schrijven van e-mails, helder formuleren en het gebruik van vakterminologie;
 • presenteren: presenteren en beschrijven van cijfers, trends, ontwikkelingen en resultaten;
 • uitleggen en verdedigen: van standpunten, beslissingen en rapportages;
 • reflecteren, samenvatten en adviseren: aan interne en externe klanten;
 • interculturele communicatie: de omgangsvormen in het internationale zakenverkeer, de culturele verschillen bij zakelijke en sociale aangelegenheden.
^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes