Zakelijk Engels: effectief schrijven

Doelgericht en snel Engelse teksten schrijven
  • Schrijf adviserend en overtuigend een zakelijke tekst
  • Breng op een juiste manier structuur aan in Engelstalige teksten en rapportages
  • Hanteer de juiste spelling en grammatica in zakelijke teksten
  • Breid uw professionele vocabulaire verder uit
  • De training Zakelijk Engels: effectief schrijven is mogelijk als open training, individueel of maatwerktraject

Beschrijving

Duidelijk en professioneel overkomen op papier is noodzakelijk in het zakenleven. Helaas kost het schrijven van goede Engelse teksten u vaak veel tijd en inspanning. Na afloop van deze training bent u in staat om snel en efficiënt zakelijke en commerciële teksten in het Engels op te stellen in de vorm van brieven, inhoudelijke e-mails en voorstellen. Verder past u na deze training de juiste structuur toe en u formuleert goed leesbare teksten. Daarbij wordt u behendig in het bepalen van stijl en toonzetting. U leidt de ontvanger met gemak door uw Engelstalige teksten. Resultaat: niet alleen tijdwinst maar vooral een heldere communicatie.

Doelgroep

Medewerkers, werkzaam in het bedrijfsleven of bij de overheid, die regelmatig in het Engels corresponderen of Engelstalige teksten schrijven.

Inhoud

De inhoud van de training wordt in overleg bepaald en afgestemd op het niveau, de doelstellingen en de leerwensen van de deelnemer(s). Mogelijke onderwerpen zijn:

  • stijl: helder en compact schrijven in het Engels, aantrekkelijk en lezersgericht formuleren, adviserend en overtuigend schrijven;
  • inhoud en opbouw: verzamelen en structureren van gegevens, structuur aanbrengen in teksten en rapportages;
  • vocabulaire: formeel en informeel taalgebruik, Amerikaans en Brits Engels, valkuilen, het gebruik van afkortingen, openings- en slotzinnen, professionele woordenschat;
  • grammatica: grammaticaal juiste formuleringen, zinsbouw, woordvolgorde, werkwoordstijden, bijvoeglijk naamwoord en bijwoord, voorzetsels, gebruik van actieve zinnen.

SChrijven"De training was to the point en sloot precies aan bij waar ik behoefte aan had."
Deelnemer aan de open training Zakelijk Engels; effectief schrijven

 

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes