Taalassessment

hi-12012011-0233Voldoet uw potentiële nieuwe medewerker wel aan de taalvaardigheidseisen die de functie stelt? Beschikt uw medewerker over het juiste taalvaardigheidsniveau voor een internationale functie? Wilt u in een re-integratietraject weten wat het niveau van een medewerker is? Het taalvaardigheidsassessment is een objectief instrument om te meten of de kandidaat voldoet aan de eisen voor een functie.


Doelgroep


› medewerkers of potentiële medewerkers die in de toekomst op professionele, correcte wijze met klanten of collega’s moeten gaan communiceren in een vreemde taal.
› medewerkers die al in een vreemde taal communiceren en van wie u wilt weten of het huidige taalvaardigheidsniveau voldoende professioneel genoeg is.


Inhoud


Belangrijke elementen in het taalvaardigheidsassessment zijn:
› de combinatie van doeltaal en vaktaal;
› kennis van omgangsvormen en cultuur;
› de vereiste vaardigheden voor de functie in combinatie met taal;
› professionele attitude van de kandidaat.


Werkwijze


U bepaalt samen met onze trainingsadviseur of accountmanager wat het vereiste niveau van de taalbeheersing zou moeten zijn. Samen bekijkt u in welke werksituaties de kandidaat terechtkomt en welke communicatieve vaardigheden nodig zijn in die situaties. Aan de hand van deze informatie ontwikkelt de trainer een assessment op maat om de taalvaardigheid te meten. Onderdelen van het assessment zijn bijvoorbeeld:

› een persoonlijk of telefonisch gesprek van ca. 60 minuten met een van onze trainers. Tijdens dit uitgebreide gesprek zullen diverse onderwerpen aan bod komen. Het hele gesprek vindt uiteraard in de doeltaal plaats.
› een schriftelijke toets, welke kan worden aangevuld met een schrijfopdracht of reeds eerder geschreven eigen materiaal.

Na het assessment stelt de trainer vast wat het niveau van de kandidaat is op de vaardigheden de deelnemer beheerst en waar mogelijk meer aandacht nodig is. U ontvangt een verslag met de resultaten en een advies hoe de gewenste taalvaardigheden bereikt kunnen worden.


Interesse?


Neem voor meer informatie, een persoonlijk advies of voor het maken van een afspraak direct contact op met onze accountmanager via 088 –0288 070 of door een e-mail te sturen naar info@interlingua.nl.