Nederlands voor beginners

Basistraining Nederlands voor anderstaligen
 • Voer eenvoudige gesprekken in het Nederlands
 • Ken de basisbegrippen van het Nederlands
 • Heb meer inzicht in de Nederlandse cultuur

Beschrijving

Jaarlijks komen duizenden expats naar Nederland om hier voor kortere of langere tijd te wonen en te werken. Velen van hen zijn onze taal niet machtig en bedienen zich zowel op hun werk als daarbuiten van het Engels. Niet uit onwil om Nederlands te leren, maar vanwege het gemak waarmee Nederlanders, soms ongevraagd, overschakelen op het Engels. Toch ervaren veel expats het als een hindernis dat zij geen Nederlands beheersen. Zij vinden het moeilijker te integreren in de Nederlandse maatschappij dan anderstaligen die de taal wél spreken. Na de taaltraining Nederlands voor beginners kunnen de deelnemers eenvoudige conversaties voeren over bekende onderwerpen en hebben zij meer inzicht in de Nederlandse cultuur.

Inhoud taaltraining Nederlands voor beginners

De inhoud van de taaltraining Nederlands voor beginners wordt in overleg bepaald en afgestemd op het niveau, de doelstellingen en leerwensen van de deelnemer(s). Mogelijke onderwerpen in het programma zijn:

 • voorstellen
 • begroeten en afscheid nemen
 • informatie geven over zichzelf
 • voorstel doen
 • de negatie gebruiken
 • voorkeur uitspreken
 • iets bestellen
 • praten over het weer
 • reageren volgens de gebruikelijke omgangsvormen

Voor wie is de taaltraining Nederlands voor beginners geschikt?

De taaltraining Nederlands voor beginners is bestemd voor anderstalige medewerkers in uw organisatie die de basisbegrippen van het Nederlands willen leren. De training vormt tevens een uitstekende voorbereiding op de vervolgtraining voor expats die de finesses van het Nederlands onder de knie willen krijgen.

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes