Hotelschool The Hague

Hotelschool The Hague is een internationale HBO-opleiding voor Hotel Management. Samen met Lausanne in Zwitserland en Cornell University in New York behoort de Hotelschool tot de top-3 wereldwijd. Hotelschool The Hague besloot vier jaar geleden over te gaan op het Engels. Een hele uitdaging, waarbij dankbaar gebruik werd gemaakt van taaltrainingen. HR Manager Barbara Gemen: ‘De opleiding past nu bij het internationale karakter van het beroep hotelmanager.’

Vanwege de wereldwijde top-3 positie trekt de opleiding Hotel Management veel verschillende nationaliteiten aan; zowel onder studenten als docenten. Gemen: ‘Onze school bestaat voor vijftig procent uit Nederlandse studenten en voor vijftig procent uit studenten, van wel 56 verschillende nationaliteiten.’ Waar docenten en studenten voorheen konden kiezen voor een Engelse of Nederlandse opleiding, besloot de school in 2008 om Engels de voertaal te maken. ‘We leiden op tot hotelmanager, een zeer internationaal beroep. Door studenten in het Engels op te leiden zijn ze klaar voor de arbeidsmarkt, wereldwijd.’

Maatwerk

Voor studenten en medewerkers was het even wennen aan de nieuwe taal. ‘Daarom hebben we bij iedereen, van stafmedewerker tot de directie, een nulmeting afgenomen om het niveau te bepalen,’ vertelt Gemen. ‘Aan de hand daarvan stelden we met Interlingua maatwerkprogramma’s op om te voldoen aan het Engelse niveau dat we voor de verschillende functies hebben vastgesteld.’ Gemen: ‘Zo’n negentig procent heeft de taaltraining Engels gevolgd. Daarnaast hebben we een aantal internationale collega’s aangeboden om juist Nederlands te volgen, zodat ze beter uit de voeten kunnen met het Nederlands en de cultuur beter begrijpen.’ Zelf volgde Gemen ook een training Engels. ‘Daar besproken we onder andere alle terminologie, waar ik veel aan heb. Bijvoorbeeld als ik een docent uit Amerika aanneem en het arbeidsvoorwaardenpakket uit moet leggen. Dat is in het Nederlands al ingewikkeld, dus nu ik de Engelse termen paraat heb kan ik het zelfverzekerder brengen’.

De trainer

Gemen: ‘De trainer van Interlingua heeft enorm veel voor ons gedaan. Op een gegeven moment wist Norman zoveel van onze lesprogramma’s, het type mensen dat hier rondloopt en zelfs waar hij terecht kon voor een beamer, dat velen dachten dat hij bij de Hotelschool werkte!’

Cultuurverschillen

Naast schriftelijke en mondelinge vaardigheden kwamen ook cultuuraspecten aan bod tijdens de training. Niet onbelangrijk op een school. Gemen: ‘We merken dat Nederlandse studenten veel assertiever en directer zijn in hun communicatie dan buitenlandse studenten. Voorheen heeft dat wel eens tot tranen geleid, omdat feedback botter overkwam dan in hun cultuur gebruikelijk is. Het verbeterde taalniveau helpt enorm om positieve feedback te geven.’ Ook de docenten gingen terug naar de schoolbanken. ‘Les geven aan kritische docenten is best lastig. Maar de opzet van de trainingen was goed: het waren altijd hele interactieve sessies, met goede afwisseling van stof, presentaties, leerboeken en huiswerk.’ Leuke bijkomstigheid was dat een aantal instructeurs en docenten zelfs netter in het Nederlands gingen spreken. ‘Vaak begin je in het Nederlands een zin met “Nee” of “Maar”. Omdat dat in het Engels niet mag, doen ze het in het Nederlands ook niet meer. Daardoor communiceren ze nu dus zelfs in het Nederlands een stuk charmanter.’

Ervaring met Interlingua

Gemen: ‘Ik zou Interlingua zeker bij andere bedrijven aanbevelen. Je merkt echt dat Interlingua heel veel ervaring heeft op het gebied van taaltrainingen. Een taaltraining is echt een vak apart, en de organisatie is daar perfect op ingericht, van de planning en de offertes tot en met de trainers natuurlijk; die zijn heel goed!’

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes
Welkom! Per 1 oktober 2020 gaat Interlingua door als Language Partners.
Klik om door te gaan naar de website van Language Partners.
Doorgaan
+