Keurmerken

We vinden het belangrijk om de hoge kwaliteit van onze trainingen te waarborgen. Wij hanteren hiervoor een intensief monitoringsysteem.

Onze trainers rapporteren aan uw contactpersonen bij Interlingua over de behandelde stof, het bereikte resultaat en de presentie van de deelnemers.  Het bereikte resultaat wordt altijd nauwkeurig gemeten aan de hand van het Europees Referentiekader.

Kwalitatief hoogstaande trainingen

Daarnaast beschikken wij over een aantal keurmerken en certificeringen. Wij zijn er trots op dat onze taaltrainingen erkend zijn door verschillende toonaangevende instanties.

ISO 9001:2015

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Interlingua voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015 norm.

Cedeo: 96% klanttevredenheid

Interlingua draagt met trots de klanttevredenheidserkenning van de Stichting Cedeo. In 2018 heeft Cedeo een onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid uitgevoerd onder de klanten van Interlingua.  Dit onderzoek heeft een klanttevredenheidsscore opgeleverd van 96%!

NRTO – de Nederlandse Raad voor training en opleiding

NRTO_keurmerk

Interlingua bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat Interlingua voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

 

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes