Direct inschrijven

Kies de datum voor uw taaltraining
   

Persoonlijke gegevens

Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s) en achternaam
Geboortedatum (dd-mm-jjjj) en geslacht
Functie
Hoogst genoten opleiding
Opleiding afgerond in
Telefoon
E-mailadres
Hoe bent u aan deze taaltraining gekomen?

Gegevens van uw bedrijf / werkgever

Bedrijf / organisatie
Postcode werkadres
Huisnummer of postbusnummer / toevoeging
Straat
Plaats
Land
Zaak-/ Opdracht nr / KPL nr / PO nr
E-mailadres
Factuuradres

Factuuradres (invullen indien afwijkend)

De factuur wordt standaard verzonden naar het bedrijf, t.a.v. de crediteurenadministratie. Hieronder kunt u een eventueel afwijkend adres en/of contactpersoon opgeven.

Ter attentie van
Postcode
Huisnummer of postbusnummer / toevoeging
Straat
Plaats
Land

Opmerkingen

Overige gegevens

 
^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes
Welkom! Per 1 oktober 2020 gaat Interlingua door als Language Partners.
Klik om door te gaan naar de website van Language Partners.
Doorgaan
+