Europese dag van de Talen

Werken in een ander Europees land. Er zijn tegenwoordig enorm veel mogelijkheden om dit te doen, maar gebrek aan taalvaardigheid voorkomt dat veel mensen die mogelijkheden benutten.

Door globalisering en internationale bedrijfsovernames worden er ook op de werkvloer steeds meer vreemde talen gesproken. Niet alleen klanten en leveranciers, maar ook collega’s kunnen een andere taal spreken. Om zo effectief mogelijk te kunnen werken, is er steeds meer behoefte aan vreemde taalvaardigheden. Alleen Engels is tegenwoordig niet meer genoeg.

Europa barst van de talen – er zijn meer dan 200 Europese talen en daarnaast worden er nog veel meer talen gesproken door burgers die oorspronkelijk uit andere werelddelen komen. Het is eenvlaggen belangrijke bron die moet worden erkend, gebruikt en gekoesterd.

Talen leren levert veel voordelen op voor zowel jong als oud – je bent nooit te oud om een nieuwe taal te leren en om van de kansen die dat oplevert te genieten. Zelfs als je slechts een paar woorden kent, stelt dit je in staat om nieuwe vrienden en/of contacten te maken. En in je carrière betekent het spreken van meerdere talen dat er extra kansen op de arbeidsmarkt ontstaan!

Verder helpt kennis van andere talen ons niet alleen elkaar beter te verstaan, maar ook beter te begrijpen, zo kunnen we onze culturele verschillen links laten liggen. En daarmee verloopt het samenwerken soepeler en efficiënter en kunnen misverstanden worden voorkomen!

In Europa worden 800 miljoen Europeanen, vertegenwoordigd in de 47 lidstaten van de Raad van Europa, aangemoedigd om, ongeacht hun leeftijd, meer talen te leren. De Raad van Europa is ervan overtuigd dat taalkundige diversiteit een instrument is om intercultureel begrip te vergroten en dat het een belangrijk element is in het culturele erfgoed van ons continent. Om die reden promoot de Raad van Europa meertaligheid in heel Europa.

Doel van de Europese dag van de talen

Talenkennis is een noodzaak en een recht voor iedereen – dat is een van de belangrijkste boodschappen van de Europese Dag van de Talen.

De algemene doelstellingen zijn het bewustzijn verhogen van:

  • Europa’s rijke taaldiversiteit, die moet worden onderhouden en versterkt;
  • De noodzaak tot variatie in de talen die mensen leren (inclusief het leren van minder gebruikte talen), dat vergroot vervolgens meertaligheid;
  • De behoefte voor mensen om een zekere vaardigheid in twee of meer talen te ontwikkelen, zodat ze bij kunnen dragen aan het democratisch burgerschap in Europa.

De Europese Dag van de Talen wordt elk jaar op 26 september gevierd.

Bron: Website Europese dag van de talen

Je eigen taalvaardigheid verbeteren of een nieuwe taal leren?
Neem contact met ons op en ontvang een vrijblijvend trainingsadvies.

 

 

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes
Welkom! Per 1 oktober 2020 gaat Interlingua door als Language Partners.
Klik om door te gaan naar de website van Language Partners.
Doorgaan
+