Zakelijk Engels

Haal meer rendement uit uw Engelstalige contacten!
  • Onderhoud met meer gemak beroepsmatige contacten
  • Communiceer vloeiender en met meer zelfvertrouwen
  • Breid uw zakelijk Engels vocabulaire verder uit
  • Stel correcte e-mails op in het Engels
  • De training is mogelijk als open training,
    individueel of maatwerktraject.

Trainers

Interlingua werkt samen met een team vaste en freelance (near) native trainers verspreid over heel Nederland. Zij zijn hoog opgeleid en velen werken al jaren voor dezelfde opdrachtgevers en kennen het bedrijf, de doelstellingen en de bedrijfscultuur.

Onze trainers hebben ervaring met de werkprocessen en het jargon van specifieke branches en sectoren. Zo weten zij wat er speelt binnen uw branche en vakgebied en kunnen in de training daardoor goed de doorvertaling maken van praktijk naar theorie.

Hier stellen wij graag enkele van onze trainers aan u voor.

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes