E-mails schrijven in het Spaans

Schrijven

Wanneer u een zakelijke e-mail schrijft in het Spaans, zijn de regels over het algemeen minder streng dan wanneer u een zakelijke brief schrijft. Natuurlijk is het bij beide van belang om een aantal praktische regels in aanmerking te nemen.

Doorgaans komen in een zakelijke e-mail dezelfde basiselementen aan bod als in een zakelijke brief: afzender en geadresseerde, onderwerp, aanhef, eigenlijke inhoud, afsluiting, slotgroet en afzendergegevens.

Toch zijn er ook een aantal verschillen tussen een brief en een e-mail. Omdat e-mails bijvoorbeeld sneller geschreven worden dan brieven en meestal van het scherm gelezen worden, is de inhoud vaak beknopter. De begroetingsformule in een e-mail is dikwijls ook wat minder formeel.

We bespreken de onderdelen die over het algemeen aan bod komen in een zakelijke e-mail.

Saludo (Welkomstgroet)

Indien mogelijk passen we de aanhef aan de persoon aan:

Geachte heer Gómez Estimado Sr. Gómez: gevolgd door een dubbele punt
Geachte mevrouw Gómez Estimada Sra. Gómez: gevolgd door een dubbele punt

Bij meerdere personen:

Geachte klanten Estimados clientes:
Beste vrienden Queridos amigos:
Beste gebruikers Apreciados usuarios:

Cuerpo del email (Inhoud)

Verwijzen                                                            Hacer referencia

Bedankt voor uw brief van. (datum) Gracias por su carta de (fecha)..
Aangaande En lo que concierne a …
Met betrekking tot En relación a …

 

Suggesties doen, advies geven, meningen         Hacer sugerencias y propuestas, dar consejos

en aanbevelingen                                                    opiniones y recomendaciones

Mag ik u voorstellen om … ¿Le puedo sugerir que ….?
Een haalbare oplossing is… Una solución factible sería ….
We stellen u voor… Le proponemos ….
We zouden u willen voorstellen Nos gustaría proponerle ….
We adviseren u Le aconsejamos/recomendamos encarecidamente que ….

 

Verontschuldigen en gevoelens uiten               Pedir disculpas y expresar sentimiento

Wij verontschuldigen ons voor Le pedimos disculpas por ….
Onze excuses voor Le rogamos acepte nuestras más sinceras disculpas por ….
Ik vrees dat/ het spijt me Me temo que …./Lo siento ….

 

Om een machtiging verzoeken                             Solicitar autorización

Zou u het erg vinden als… ¿Tendría usted algún inconveniente si ….?
Als u eens bent met de termijn/voorwaarden van… Zou u op de gestippelde lijn willen tekenen? Si usted está de acuerdo con los términos/condiciones de …, ¿le importaría firmar en la línea marcada con puntos?
Hebben wij uw toestemming om…………………..uit te voeren? ¿Tenemos su permiso para llevar a cabo …?

 

Verplichtingen en noodzaak uitdrukken           Expresar obligación y necesidad

Het Ministerie van Economische zaken heeft de verplichting/ is gedwongen tot (door de wet) El Ministerio de Economía tiene la obligación de/está obligado a (por ley)
Het klachtenformulier moet zijn… Un formulario de reclamación debe/tiene que ser…
Het is noodzakelijk dat… Es esencial que…

Bekijk alle tips en download om te bewaren.


Wellicht ook interessant voor u

Telefoneren in het Spaans.
Bezoek ontvangen in het Spaans.

Test uw Spaanse taalkennis

Hoe goed is uw Spaans? Test het met onze taaltest Spaans!

De taaltest is geheel vrijblijvend en geeft een eerste indicatie van uw taalkennis. De test bestaat uit 15 meerkeuze vragen en neemt hooguit een paar minuten in beslag.

Verbeter uw Spaans met een training Spaans op maat bij Interlingua

 

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes