Corresponderen in het Duits

SchreibenU spreekt redelijk Duits, maar schrijven is een andere zaak. Lange brieven komen tegenwoordig niet meer zo vaak voor, maar wel e-mails. Hiervoor gelden op zich dezelfde regels als voor brieven. Met een kleine “werktuigkast” vol handige formuleringen bent u al een heel stuk verder en kunt u effectiever corresponderen in het Duits.

Meer tips over het Duits? Lees dan onze andere blogs.

Enkele handige formuleringen

Wanneer u een brief of e-mail schrijft in het Duits zult u onderstaande formuleringen regelmatig gebruiken.

t.a.v. de heer Klaus Müller z. Hd. Herrn Klaus Meier
31 maart 2015 31.03.2015
januari, februari … Januar, Februar…
geachte heer Meier sehr geehrter Herr Meier
geachte mevrouw Schneider sehr geehrte Frau Schneider
geachte mevrouw, mijnheer sehr geehrte Damen und Herren
met betrekking op uw schrijven van… wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom…
wij danken u voor wir danken Ihnen für
wij vragen/verzoeken u wir bitten Sie
kunt u ons a.u.b. sturen schicken Sie uns bitte
wij willen u vragen om ons te informeren informieren Sie uns bitte
bij voorbaat dank vielen Dank im Voraus
Wij zien uw spoedige reactie graag tegemoet. Über Ihre baldige Antwort würden wir uns freuen.
met vriendelijke groet, Mit freundlichen Grüßen
bijlage (brief) die Anlage
in de bijlage in der Anlage
bijlage, attachment (e-mail) der Anhang, das Attachment
in de bijlage im Anhang

Hoe beginnen?

De formele aanhef van een brief (geachte) is in het Duits ‘sehr geehrte(r)’. Als u een man aanspreekt, schrijft u ‘Sehr geehrter Herr Meier’. Bij een vrouw is het ‘Sehr geehrte Frau Schneider’. Is er helemaal geen naam, dan schrijft u ‘Sehr geehrte Damen und Herren’. In een e-mail is het ook mogelijk om ‘Hallo’ of ‘Guten Morgen/Guten Tag’ te gebruiken, maar dat doet men zeker niet bij een eerste contact. Schrijf ook altijd de naam achter Herr of Frau, want in het Duits is het niet mogelijk om Herr en Frau alleen als aanspreekvorm te gebruiken. Op de aanhef volgt een komma en daarom begint een brief in het Duits met een kleine letter!

Herr en Herrn

Hoe zat het ook weer met Herr en Herrn? Een eenvoudige regel: Kunt u het vervangen door hij, dan is het Herr. Kunt u het vervangen door hem, dan is het altijd Herrn. In de adresregel schrijft u dus Herrn Klaus Meier, omdat het aan de heer (aan hem) is. In de aanhef gebruikt u Herr. Makkelijker is het om een vrouwelijke contactpersoon te hebben, want Frau verandert niet.

Sie, Ihnen, Ihr

Alles wat betrekking heeft tot de beleefdheidsvorm ‘Sie’ wordt met hoofdletter geschreven, dus ‘ich bitte Sie’, ‘wir teilen Ihnen mit’, ‘danke für Ihre Nachricht’.

Datum

De datum schrijft u in het Duits met een punt achter de dag en ook achter de maand. Als u de datum als getal schrijft, gaat dit op de volgende manier: 31.12.2015. Een andere manier is: 31. Dezember 2015. Als u de maand uitschrijft, denk dan om de hoofdletter.

Duidelijk formuleren in uw brieven

Probeer zinnen kort te houden en geef duidelijk de reden van uw brief aan. Vermijd overbodige omschrijvingen. Als u een verzoek heeft, kunt u dat eenvoudig met de gebiedende wijs en ‘bitte’ uitdrukken:

Schicken Sie uns bitte eine Auftragsbestätigung.
Informieren Sie uns bitte über …

Als afsluiting schrijft u ‘Mit freundlichen Grüßen’ (met vriendelijke groet). Na deze formule staat geen komma.
Een bijlage is in het Duits een Anlage. In een e-mail noemt u het Anhang of ook Attachment.

Geschreven door: Katja B. Zaich, Taaltrainer Duits
Lees hier meer blogs over het Duits


Taaltest

Wat is uw kennis van de Duitse taal? Doe direct vrijblijvend de taaltest!

Correct Duits leren?

Voor het leren of bijspijkeren van Duitstalige schrijf- en spreekvaardigheden kunt u diverse trainingen volgen. Altijd maatwerk, waarbij uw wensen centraal staan.

Een overzicht van ons aanbod:
Zakelijk Duits
Financieel Duits
Duits voor secretaresses
Duits voor Customer Service
Zakelijk Duits: effectief schrijven
Duits voor HR professionals
Technisch Duits

Vragen

Heeft u vragen, wilt u de mogelijkheden eens rustig bespreken of een offerte op maat ontvangen? Onze accountmanager Bas van Eck staat u graag te woord en helpt u verder! Voor een vrijblijvend adviesgesprek belt u 088 – 02 88 070 of stuur uw bericht via de contactpagina.

^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes
Welkom! Per 1 oktober 2020 gaat Interlingua door als Language Partners.
Klik om door te gaan naar de website van Language Partners.
Doorgaan
+