Corresponderen in het Duits

SchreibenU spreekt redelijk Duits, maar schrijven is een andere zaak. Lange brieven komen tegenwoordig niet meer zo vaak voor, maar wel e-mails. Hiervoor gelden op zich dezelfde regels als voor brieven. Met een kleine “werktuigkast” vol handige formuleringen bent u al een heel stuk verder en kunt u effectiever corresponderen in het Duits.

Hoe beginnen?

De formele aanhef van een brief (geachte) is in het Duits sehr geehrte(r). Als u een man aanspreekt, schrijft u Sehr geehrter Herr Meier; bij een vrouw is het Sehr geehrte Frau Schneider; is er helemaal geen naam, dan schrijft u Sehr geehrte Damen und Herren. In een e-mail is het ook mogelijk om Hallo of Guten Morgen/Guten Tag te gebruiken, maar dat doet men zeker niet bij een eerste contact. Schrijf ook altijd de naam achter Herr of Frau, want in het Duits is het niet mogelijk om Herr en Frau alleen als aanspreekvorm te gebruiken. Op de aanhef volgt een komma, en daarom begint een brief in het Duits met een kleine letter!

Herr en Herrn

Hoe zat het ook weer met Herr en Herrn? Een eenvoudige regel: Kunt u het vervangen door hij, dan is het Herr; kunt u het vervangen door hem, dan is het altijd Herrn. In de adresregel schrijft u dus Herrn Klaus Meier, omdat het aan de heer (aan hem) is. In de aanhef gebruikt u Herr. Makkelijker is het om een vrouwelijke contactpersoon te hebben, want Frau verandert niet.

Sie, Ihnen, Ihr

Alles wat betrekking heeft tot de beleefdheidsvorm Sie wordt met hoofdletter geschreven, dus ich bitte Sie, wir teilen Ihnen mit, danke für Ihre Nachricht.

Datum

De datum schrijft u in het Duits met een punt achter de dag en ook achter de maand, als u deze als getal schrijft: 31.12.2015 of 31. Dezember 2015. Als u de maand uitschrijft, denk dan om de hoofdletter.

Duidelijk formuleren in uw brieven

Probeer om te zinnen kort te houden en geef duidelijk de reden van uw brief aan. Vermijd overbodige omschrijvingen. Als u een verzoek heeft, kunt u dat eenvoudig met de gebiedende wijs en bitte uitdrukken:
Schicken Sie uns bitte eine Auftragsbestätigung.
Informieren Sie uns bitte über …
Als afsluiting schrijft u Mit freundlichen Grüßen (met vriendelijke groet). Na deze formule staat geen komma.
Een bijlage is in het Duits een Anlage; in een e-mail noemt u het Anhang of ook Attachment.

Enkele handige formuleringen

Wanneer u een brief of e-mail schrijft in het Duits zult u onderstaande formuleringen regelmatig gebruiken.

t.a.v. de heer Klaus Müller z. Hd. Herrn Klaus Meier
31 maart 2015 31.03.2015
januari, februari … Januar, Februar…
geachte heer Meier sehr geehrter Herr Meier
geachte mevrouw Schneider sehr geehrte Frau Schneider
geachte mevrouw, mijnheer sehr geehrte Damen und Herren
met betrekking op uw schrijven van… wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom…
wij danken u voor wir danken Ihnen für
wij vragen/verzoeken u wir bitten Sie
kunt u ons a.u.b. sturen schicken Sie uns bitte
wij willen u vragen om ons te informeren informieren Sie uns bitte
bij voorbaat dank vielen Dank im Voraus
Wij zien uw spoedige reactie graag tegemoet. Über Ihre baldige Antwort würden wir uns freuen.
met vriendelijke groet, Mit freundlichen Grüßen
bijlage (brief) die Anlage
in de bijlage in der Anlage
bijlage, attachment (e-mail) der Anhang, das Attachment
in de bijlage im Anhang

Leer beter corresponderen in het Duits met de training
Zakelijk Duits; effectief schrijven.

Geschreven door: Katja
^

taal- en cultuurtrainer voor zakelijk succes